Begeleide Intercollegiale Toetsing voor Wijkverpleegkundigen (online)

Tijdens intercollegiale toetsing breng je een anamnese met een daarbij behorend zorgplan in. Met elkaar bekijken we of jouw zorgplan voldoet aan kwaliteitseisen en de geldende wet en regelgeving. Daarnaast worden meetinstrumenten en protocollen/procedures ingezet om de kwaliteit van het zorgplan op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

Doelstelling: Na deelname heb je jouw handelen kritisch beschouwd vanuit (eigen en andermans) ervaringen en theoretische inzichten. Het doel van intercollegiaal toetsen is het vergroten van de kwaliteit van het (eigen) professioneel handelen; zowel jij als jouw cliënten profiteren hiervan.

Studiebelasting/ accreditatie: De intercollegiale toetsing bestaat in totaal uit drie bijeenkomsten van 2 uur. (Totaal investering: 6 uur bij elkaar komen en ongeveer 5 uur voorbereiding). De bijeenkomsten leveren in totaal 2 accreditatiepunten en 9 ODA punten op in het kwaliteitsregister V&V.

    Vraag direct meer informatie aan over deze cursus.