Verkorte scholing medicatie

Deze scholing wordt verzorgd door Maatschap Goed Zorgen Tiel.

Inhoud van de cursus:
Uitgangspunt van deze scholing is Nederlandse wet- en regelgeving rondom het verlenen van beroepsmatige zorg. De leidraad ‘Bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg’ (december 2014) en de ‘Veilige principes in de medicatieketen VVT’ (2014) vormen de basis van deze bijeenkomst.

Doelstelling
Het vergroten van actuele kennis en oefenen van verpleegtechnische vaardigheden met betrekking tot het onderwerp.

Doelgroep
De doelgroep voor deze scholing bestaat uit zorgverleners die al scholing gehad hebben in zorg voor medicatie en medicatieveiligheid, en die ervaring hebben m.b.t. het toedienen van medicatie. De scholing is geschikt voor niveau helpende 2+, niveau verzorgenden 3 en verpleegkundigen niveau 4-5. De scholing is ook geschikt voor deelnemers die medicatie gaan verstrekken, maar die in hun beroepsopleiding te weinig geschoold zijn op dit thema, bijvoorbeeld opleiding tot helpende, SPW of SPH.

Studiebelasting
Het aantal studie belastende uren voor deze scholing, bedragen gemiddeld 3 uur. Dit hangt af van uw eigen kennis en ervaringsdeskundigheid met betrekking tot het onderwerp.

Studiemateriaal
U krijgt als voorbereiding op de scholing een leerbrief digitaal aangeleverd, met hierin alle informatie over de scholing en een voorbereidende opdracht. Ook staan er handige links in ter voorbereiding op de scholingsbijeenkomst. Tijdens de scholingsbijeenkomst krijgt u aanvullend lesmateriaal aangeboden, in de vorm van een lesbrief of een Powerpoint presentatie. U hoeft zelf geen studiemateriaal aan te schaffen.

Programma:

 • Nederlandse wet- en regelgeving
 • Protocollen en richtlijnen
 • Hygiëne
 • Materialen en hulpmiddelen
 • Basiskennis medicatie (toedieningswegen, toedieningsvormen, medicatiegroepen)
 • Methodisch handelen gericht op zorg rond medicatietoediening
 • Risico-inventarisatie en medicatieveiligheid
 • Meldingprocedures (MIC/FONA/Lareb/…)
 • Uitvoerend handelen bij de verschillende toedieningswijzen

Accreditatie V&VN: 3 punten

  Vraag direct meer informatie aan over deze cursus.

  Kosten

  €135,00