Weerbaarheid en agressie

Just4safety heeft zijn eigen training ontwikkelt te weten ‘Veilig en Taakgericht werken’. Deze training is gericht op zorgprofessionals.
Door het volgen van de training ontwikkelen medewerkers individuele vaardigheden en zijn zij beter instaat om samen te werken en te reageren in situaties waar agressie en conflicten zich voordoen. Het doel dat Just4safety nastreeft is dat medewerkers ook in conflictsituaties blijven samenwerken en zich professioneel blijven gedragen en dito weten te handelen.

Resultaten na deze training:

  • Kan de medewerker verschillende vormen van agressie herkennen;
  • Kan de medewerker verschillende interventies toepassen bij agressief gedrag;
  • Heeft de medewerker Inzicht in eigen primaire reactie en persoonlijke grenzen;
  • Kan de medewerker de persoonlijke grenzen bewaken;
  • Kan de medewerker effectief omgaan met agressief gedrag van cliënten of derden;
  • Kan de medewerker taakgericht blijven handelen onder stresssituaties;
  • Heeft de medewerker meer controle over eigen percepties, gevoelens, gedachten en
  • gedrag.

    Vraag direct meer informatie aan over deze cursus.